Algemene voorwaarden

Om de behandeling zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Alant Massage & Spirit een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een behandeling bij Alant Massage & Spirit maakt, ga ik ervan uit dat u kennisgenomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. De behandelingen die u bij Alant Massage & Spirit ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een behandeling en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd/ behandeld mag worden.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Alant Massage & Spirit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Alant Massage & Spirit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 6. De diploma’s/ certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.
 7. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
 8. De behandelingen die worden gegeven, hebben een therapeutisch karakter. Cliënten die ongepaste opmerkingen maken of ongepaste handelingen en/gedragingen hebben wordt verzocht de praktijk te verlaten.
 9. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten.
 10. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken of niet nagekomen afspraken worden aan u doorberekend.
 11. Na de behandeling ontvangt u een betaalverzoek, graag dezelfde dag betalen.
 12. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de behandelingen aan mij geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die ik aan u geef.
 14. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop ik u behandeld hebt, dan hoor ik dit graag van u. Het liefst binnen een week na de behandeling, zodat we er op korte termijn samen uit kunnen proberen te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u een officiële klacht indienen bij de Commissie Klacht- en Tuchtrecht.
 15. Ik val onder het klacht- en tuchtrecht dat is geregeld via de beroepsvereniging NVST. Via onderstaande link kunt u meer hierover lezen.
  https://nvst.nl/heeft-u-een-klacht/

Vragen?

neem gerust contact op

 

Mail | info@alantmassage.nl

Via WhatsApp | 06 – 121 56 721

 

Annegriet Mulder